Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600 og 1700-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 151 til 200 av 21,725

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 435» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 "i Kirkens Jord med fuld Ceremonie og Lig Prædiken i Kirken" Simonsen Wesseltoft, Jørgen (I15401)
 
152 "idag tidlig" Christophersdatter, Anne (I5889)
 
153 "Imellom d 26. og 27. om Natten er blefven Erich Hanssen som var om Kommen i Falchom Elven begrafven Halfv Parten uden og inden Kierche gaarden som vender ud til Mælegaden ved Glasmester haven hvor den Eene Side blef satt p: gaden" Hansen, Erik (I10306)
 
154 "Jens Schræders lille søn som døde strax efter at hand vaar fød oc hiemdøbt" Jensen, Hans (I2692)
 
155 "Jørgen Masmesters moder ved Hytten, Karen 64 aar gl" Anundsdatter, Karen (I385)
 
156 "Kl 1 ved Str Klochens Lyed nedsatt i Kierchens begrafvelse da hun hafde op Naaet 5 Aars Alder" Jochumsdatter Schweder, Anne Maria (I8644)
 
157 "Knud Smeds Enche" Nilsdatter Wiibe, Ingeborg Maria (I12914)
 
158 "komen fra Posgrund hvor hun tiente hos en halt ved Nafn Cornelius Kaapper og var besvagert födde et levende barn som baade hun og barnet strax döde blef bevilget frj Jord" Hansdatter, Susanne fra Porsgrunn (I11494)
 
159 "kommen fra Christiansand, barnefader udlagt Ole Johannesen Soldat ved Capt. Frøylings Gevorben Compagnie, blef anmelt af Gefrideren og Kaaberslager og ? Johan Isacksen som hafde sit Pass fra same Compagnie at passere og tillige var faddere, Goroe Jensdatter og Gunder Jensen ved Capt. Leffelmans Compagnie og saa fra Christiansands Guarnison." Olsdatter, Olau (I11843)
 
160 "Mad: Maria Chatarina Müllertz. Kofods Efterleverske født Ramshardt. 3 g gift med 3 Apothekere."

I klokkerboka blir hun kalt Margarete Cathrine Mülertz. 
Ramshart, Maria Catherina (I12702)
 
161 "Maria Rosenvold - 65 år" begravet i fattig jord.
Fattigkassa betaler for hennes kiste og svøp med 3 rd. 
Hansdatter, Maria Kirstine (I14784)
 
162 "Mdme Halvor Nielsens - bisadt i Gierpen Kirke og siden begravet her, 73 aar." Hansdatter, Margaretha Catharina (I13156)
 
163 "med den store Kloche at ringe 1/2 tiime" Katzenberg, snekker Jacob (I11141)
 
164 "med fuld Ceremoni." Rasmussen Eidorff, byskriver, prokurator Hans (I14283)
 
165 "med fuld ceremonie" Cappelen, Susanne Anne (I9599)
 
166 "med fuld Ceremonie".

Hun blir begravet som "Madame Bindrup" 
Jensdatter Elkjær, Karen (I6068)
 
167 "med henne i kisten nedlagt hennes nyfødte hjemmedøpte datter." ukjent (I11371)
 
168 "med höÿ Kong. Bevilling At Copuleres hiemme i huset af dato 8 xbr 1834 I lige maade for deres beslegtede leed at medblive Copuleret Af dato 21 Janu: 1735" Familie F2444
 
169 "med Höÿ Kongl Bevilling, at Maa uden Trolofv: og Lÿsning Af Prædichstolen hiemme Copuleres, Som dog med en vacher Forsamling Kl 10. lod sig Af hr Bloch Copulere i Kierchen og ?" Familie F1700
 
170 "med Hr Peder Bloches bevilling for deres fattig domb Ned lagt i frj Jord i Kiste med Anders Ber pa Kleven" Rasmusdatter, Ragnild Maria (I11154)
 
171 "med Kongl. Bevilling At maa hieme Copul Klochen 3" Familie F2109
 
172 "men som kom Atter bud at hun var bleven Svag blef for flött til videre at han har giort reis til Engeland og imidlertid döde hun i barselseng der ude" Familie F3680
 
173 "monsieur Frants Børtings frillebarn Marte"

Moren skal ha vært Anders Smeds Stedatter Maren. 
Frantsdatter, Marthe (I10333)
 
174 "nevnt 05.02.1779, at han døde 'i Natt'. de hadde vært gift 'knap 1 Aar'. etterlot ingen livsarvinger".

Skiftet sluttet 04.04.1780. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 299a og 347a.

Huset lå på nordsiden på Blekebakken rett ovenfor Søren Juuls hus. Det ble vurdert til 24 rdr. 
Andersen, Even (I14177)
 
175 "Niels Gundersens Steddatter - 13 år" Jensdatter, Maren Pernille (I16480)
 
176 "Niels Olsen Saugmesters Kone paa Øen." Børgesdatter, Maren Kirstine (I14937)
 
177 "Niels Povelsen Brodahl, Enkemand, hiemmehørende i Scheen døde her i Byen 23 Janu: Klokken 8 Eftermiddag og blev begravet paa Kirkegaardens Søndre Side, havde alle Klokkernes Ringen og Bæste Lig-Klæde " Paulsen Brodahl, borger og skipper Nils (I6524)
 
178 "oc hendis dødføde datter, døde med et barn uforløst" Olufsdatter, Karen (I566)
 
179 "og same dato hans kone som döde 2 dage eftter ham bort baaren i hendes Alders 65 Aar udj et Egteschab 45 Aar" ukjent (I11323)
 
180 "Ole Bestilts kone" Jensdatter, Ellen (I9353)
 
181 "Ole Engebretsen Bradsberg, som siden Scheens ulykkelige ildebrand logerer paa Bradsbergkleven, nu paa reise til England". Engebretsen Bratsberg, skipper Ole (I13003)
 
182 "Ole Messel som var Reist med die gevorb: hans Søn som var frisk og i barne leeg om Aften og med hastig Pust Og op kastelse kom paa ........" Christensen Messel, Ole (I9590)
 
183 "Ole Olsen Døhl og fæstings søn døbt for ægte barn"
Faddere var Christen Olsen Krabes kone, Anders Cartes datter, Ole Mortensen, Sivert Pedersen Døhl, unge Anders Cart. 
Olsen Døhl, Sivert (I10743)
 
184 "om Aften Klochen 6 hidfört fra Gierpen hvor hun fra Ballesta var kommen og der Döde og for uden noogen Ringen i Stilhed ned Satt i sin Faders Murede begravelse og Jerndör Dören for" von Cappelen, Susanne Anne (I8904)
 
185 "om aftenen 'effter Lang tiid forhen at have været Svagelig, ved et u=lyckelig fald'" Carlsen, skomaker Hans (I10683)
 
186 "om Formiddagen Kl. 11 med Kong.: Tilladelse i Huset" Familie F4802
 
187 "Omkommen i Vandet" Olsen, Hans (I19727)
 
188 "Omkommet i Vandet" Wissenhaver, Juliane (I21029)
 
189 "Peder Tindstøbers broder som falt sif ihiel paa DamSaugen" Jørgensen, Jørgen (I2346)
 
190 "Pigen som tiente hos P: Clouman" Familie F2229
 
191 "Provsten Blochs Ejende gaard ubeboed" ifølge skattelista for 1762. Bloch, sogneprest i Skien Peder (I10559)
 
192 "Rasmus Beyers Moder" Clemetsdatter, Anne Maria (I6354)
 
193 "Skifteforretningen ble foretatt i Madame Gabrielsens Logie i Snedkersvend Carl Nielsens Huus i Skien for i Anledning af at hendes mand allerede for længere Tid tilbage, er og hun nu er bleven arresteret, at registere deres Effecter." Madame Gabrielsen var frie for Baand og Fængsel nærværende og paaviiste (effektene). Gabrielsen, blikkenslager August (I21284)
 
194 "Skifteforretningen ble foretatt i Madame Gabrielsens Logie i Snedkersvend Carl Nielsens Huus i Skien for i Anledning af at hendes mand allerede for længere Tid tilbage, er og hun nu er bleven arresteret, at registere deres Effecter." Madame Gabrielsen var frie for Baand og Fængsel nærværende og paaviiste (effektene). Nilsdatter, Anne Dorthea (I21285)
 
195 "som af fattig Cassen hafde ophold eftter BorgM frj Sedel Nedgraves i fattig Jorden" Nilsdatter, Sophie (I11474)
 
196 "som Af fattig Cassen nogenstid var forsÿnet, begravet i fattiges Jord 12 Gl. 26 Aar, Som mig Af BorgM self blef Sedelen belovet" Olsdatter, Petronelle Drammen (I11483)
 
197 "som Af fattig Cassen var forsynet begravet i fattig Jorden" Jacobsen, Nils i Qverna (I11398)
 
198 "som af fattig Cassen var opholt begr i fattig Jorden" Herrøe, Gulbrand (I10297)
 
199 "som af sin Schibs Reise Nÿlig Kom hiem og döde begrafvet med 2 Klocher" Levorsen, Halvor (I8786)
 
200 "som af vigte St. Hans Aften af et waade schud som uformodentlig af sin camerat og lege broder med forladning og egen Klæder udj dend Eene side blef giennem scutt som blef hans Död eftter 3 Uggers forlöb og blef begr med 3 Klocher og paa Kierchegaard en Christelig Tale i sit Alders 12te Aar" Pedersen Bagge, Jacob (I8272)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 435» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2020.

Redigert av Jan Christensen.