Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600, 1700 og 1800-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 151 til 200 av 39,154

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 784» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 "Gaarden beliggende udj dend liden Gade fra Schiegaden Jmod Kamperhoug, paa Nordre Side
af Hans Bingholt och Søndre Side af Thomas Bingholt" 
Torkildsen, Lars (I5871)
 
152 "Gaarden beliggende udj Pustervig paa østre Side af
gaden mellem Jens Toft paa Nordre Side" 
Christensen, garver Peder (I4348)
 
153 "God kunnskap" Johnsen, Hans (I18901)
 
154 "gr: med alle Klocher og satt i Kierchens begrafvelse der under blef Sunget Een Psalme da Graffæstelsen skeede, og dereftter Wii lade ham Sove i fred, da alt var til Ende bragt i hans Alders 64 Aar 3 Moneder" Wendelboe, rådmann Knut (I10454)
 
155 "Halte Guri og Hans Persen" begrevde et barn 17 mai 1729. Pedersen, Hans (I8144)
 
156 "Halvor Nielsen er forl. sommer bortreist og flyttet til Holland" Nilsen, Halvor (I5603)
 
157 "Han ble nedsatt i den øverste åpne begravelse i Koret", 49 år gammel. Henrichsen von der Lippe, Paulus (I27264)
 
158 "Han blev officer, sekondløitnant 21/6 1709, kaptein 25/8 1717, begge dele ved Vesterlens regiment. Han døde tidlig, kun 34 aar gammel. Efter sin far overtok han hans store gaard i Skien i nærheten av kirken. Paa husets tak stod der en ut­skaaret løve, værelserne i huset var staselig utstyrt, bl.a. med 30 gyldenlærs stoler, paa væggene hang 12 familieportrætter. I boet var meget sølvtøi. Kliim synes at ha været finere paa det end selve Claus Anderssøn." Davidsen Klim, David (I9211)
 
159 "Han Faldte Over Bord" 01.12.1795. Etterlot ingen livsarvinger.

Skiftet sluttet 16.12.1796. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 122b og 138b. 
Jacobsen, Peder (I14262)
 
160 "Han fikk 20/4-1770 kongelig bevilling som prokurator i Bratsberg amt samt Jarlsberg og Larvik grevskaper, og at han deretter slo seg ned i Skien. " Rasmussen Eidorff, byskriver, prokurator Hans (I14283)
 
161 "han hadde 'Tidlig om Morgenen Løverdagen den 22d: hujus, hemmelig skal have forladt dette Stæd, og Hans Kone imidlertid plyndret udaf Huset saaledes, at der skal være lidet tilbage'. han skulle ha en bror på 'Øst Landet'. ingen oversikt over arvingene,"

---

Dette er en registrering på grunn av 'undvigelse'. sluttet 14.09.1780. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 309b og 356a.
Boet var fallitt. 
Nilsen, borger og murmester Amund i Snipetorpgaten (I14050)
 
162 "Han har ladt seg omdøbe uden i Forveien at være udmeldt af Statskirken"
Han datter Karen ble også omdøpt. 
Olsen Drengen, Ole (I32061)
 
163 "han som var forrige Auctions Mester og skriver Mester udi Scheens Latins Schole hans Enche begravet i Kierchens Jord med Alle Klocher" Jensdatter Stær, Jytte (I7612)
 
164 "Hans Wefvers Stif Søn 12 og nogle Moneder." Larsen, Christen (I5872)
 
165 "Har høïst daarlige, maaske forstyrrende Aandsevner, læser taalelig indenad" Hansen Ording, skipsfører Christian Nicolai (I23452)
 
166 "har meget ondt ved at forklare sig, med besidder ret god Kundskab" Christensen, Jørgen (I26386)
 
167 "har nydt saae liden Omhu hos sine Forældre, hvilket har virket skadeligt paa hans af Naturen maaske godmodige Charakteer. Hans Christendomskundskab er ret god" Nirisen, sjauer Andreas (I26212)
 
168 "Hed.(erlig) oc vellærd mand på Closter, i kircken nedsat" Sivertsen, Jacob (I3730)
 
169 "henbaaren i Kierchens Jord paa Nÿe Kierchegaard Kl 9 om Morgen eftter at hand var af Böddelen eftter Dommen hugget sit hovet, og lagt i Kiiste i Christi Jord begr i sit Eget græfttestæd hos sin forige hust.. Börn" Kittilsen, Erik (I4257)
 
170 "Hendes Fatteevne er overmaade lidet udviklet, hun læser godt indenad, og har læst sin Forklaring og Katekismus nogenlunde godt" Mathiasdatter, Karen Maria (I26196)
 
171 "hiemdøbt i Lundebak" Christensen, Jørgen (I3435)
 
172 "Hjemmedøbt af Past. Hauge. Barnet døde, inden det kunde bringes til daabsbekræftelse i Kirken." Hansdatter, Anna (I33368)
 
173 "Hjemmedøbt af Past. Skaar.
Barnet døde uden at være bragt til Daabsbekræftelse i Kirken" 
Kulka, Frederik Ernst (I33394)
 
174 "Hjemmedøbt af Skolel. Øvrum Forældrene ægteviede kort efter Barnets Fødsel" Halvorsen, Nils (I33418)
 
175 "hos Morland" Nirisen, Ole hos Morland (I12057)
 
176 "Hr. Paus's Kone" Olsdatter, Kirsten (I10543)
 
177 "hun haftt ophold af fattig Cassen" Nilsdatter, Berthe på Kamperhaug (I11504)
 
178 "hun lenge haftt op hold af fattig Cassen" ukjent (I12085)
 
179 "Huuset beliggende paa hiørnet af Pustervigen tvert over for Truel Pedersen" Halvorsen Tufte, Claus (I6180)
 
180 "i fattig jord". Swingeler, Tore (I10239)
 
181 "i Kirk: Kl: 10 formidd: ugen noget brudefölge" Familie: Hartvig Pedersen / Asjer Gundersdatter (F3751)
 
182 "i Kirkens Jord med de 2de smaa Klockers Ringen" Jensen, Mogens (I13850)
 
183 "i Kirkens Jord med fuld Ceremonie og Lig Prædiken i Kirken" Simonsen Wesseltoft, Jørgen (I15401)
 
184 "idag tidlig" Christophersdatter, Anne (I5889)
 
185 "Imellom d 26. og 27. om Natten er blefven Erich Hanssen som var om Kommen i Falchom Elven begrafven Halfv Parten uden og inden Kierche gaarden som vender ud til Mælegaden ved Glasmester haven hvor den Eene Side blef satt p: gaden" Hansen, Erik (I10306)
 
186 "Jens Petersen og Søefarende Capitain Thorsen, begge af Osebachen" Familie: Jens Aalborg / Maren Halvorsdatter Sølie (F7781)
 
187 "Jens Schræders lille søn som døde strax efter at hand vaar fød oc hiemdøbt" Jensen, Hans (I2692)
 
188 "Jørgen Masmesters moder ved Hytten, Karen 64 aar gl" Anundsdatter, Karen (I385)
 
189 "Kl 1 ved Str Klochens Lyed nedsatt i Kierchens begrafvelse da hun hafde op Naaet 5 Aars Alder" Jochumsdatter Schweder, Anne Maria (I8644)
 
190 "Knud Smeds Enche" Nilsdatter Wiibe, Ingeborg Maria (I12914)
 
191 "komen fra Posgrund hvor hun tiente hos en halt ved Nafn Cornelius Kaapper og var besvagert födde et levende barn som baade hun og barnet strax döde blef bevilget frj Jord" Hansdatter, Susanne fra Porsgrunn (I11494)
 
192 "kommen fra Christiansand, barnefader udlagt Ole Johannesen Soldat ved Capt. Frøylings Gevorben Compagnie, blef anmelt af Gefrideren og Kaaberslager og ? Johan Isacksen som hafde sit Pass fra same Compagnie at passere og tillige var faddere, Goroe Jensdatter og Gunder Jensen ved Capt. Leffelmans Compagnie og saa fra Christiansands Guarnison." Olsdatter, Olau (I11843)
 
193 "Kundskab kuns temmelig god, læser ellers godt indenad." Tollefsdatter, Ingeborg Kirstine (I23547)
 
194 "Læser indenad overmaade godt. Kan ogsaa meget godt udenad vedkommende Læreböger, men formaaer, som det synes af medfödt Aandsløshed, næsten ikke at gjöre Rede for sin Insikt i det Læste" Christensdatter Willemann, Allette Margrethe (I26193)
 
195 "Maadelig Kundskab formedelst forsømt Barndom og stor Fattigdom, Læser dog taalelig indenad, haabfuld Opførsel" Olsen, Andreas (I23531)
 
196 "Maadelig Kundskab. Har vanskeligt for at tale rent, og er høïst eenfoldig tildels uimodtagelig for Undervisning" Jensdatter, Margrethe (I23384)
 
197 "Maadelig, men svag af Fatte Evne, fattig i høj Grad, og gaaet i flere Aar i Forveien"" Mathisen, Erland (I20612)
 
198 "Maadelig, men ydelig fattig?, gaaet i 3 aar" Beruldsen, Simon (I20688)
 
199 "Maadelig; har havt yderst forsömt Opdragelse og er derfor meget Tungnem" Johnsdatter, Kirstine Marie (I28037)
 
200 "Mad: Maria Chatarina Müllertz. Kofods Efterleverske født Ramshardt. 3 g gift med 3 Apothekere."

I klokkerboka blir hun kalt Margarete Cathrine Mülertz. 
Ramshart, Maria Catherina (I12702)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 784» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Christensen.