Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600 og 1700-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 201 til 250 av 21,725

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 435» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 "som blef h: betient med Alterens Sacrament i hendes ver Söns Lars Bergs huus og der döde og siden begr i fattig Jorden" ukjent (I9339)
 
202 "som blef hals Schaaren for 10 Aar siden men Guds Magt var der udj hinderlig at han omsider döde paa Sÿge sengen - begravet i fattig Jord i Alders 62 Aar" Olsen, Ole (I11417)
 
203 "som boede i brevig og var her i bÿen i flaadelauget siden han med sin förste kone var giftt han blef her begrafvet med 3 Kl og liig Prædichen i Kierchen og same dag hans Kone begrafvet i Brevigs Kierche" Børresen, Peder fra Brevik (I11344)
 
204 "som boede paa Gaarden Ballestad begravet her i Kierchen udj Mayor Barnholtes sin Fæders Murede begravelse og ringet med alle Klocher og en kort tale af Sogne Præsten i begravelsen i hendes Alders 60 og der hen ved" Paulsdatter Bagger, Elisabeth (I11309)
 
205 "som da eftter Branden hafvde bort taget deres Huus til holde hos hendes Broder Petter Cloman som her Comunisende Paa Falchom, med Kong. Bevilling at copuleres hiemme i huset … blef forretet af HE: Hendrich Mattisen som Brudens Broder" Familie F3114
 
206 "som Döde her i Bÿen og Ringet med Str Klochen da gun blef Satt i Sacherstiets begrafvelse" Friisenberg, ukjent (I10381)
 
207 "som döde i et huus paa Klosteret begr ved siden paa Garen i fattig Jorden" rådstuetjener Christen (I8951)
 
208 "Som döde i Mr Jörgen Simensens Huus hvor die hafde taget hende i deres huus og givet hende fornöden under holdning i Mad og driche, bevilget frj Jord begr Kl 12" Hansdatter, Hylleborg (I11473)
 
209 "som eftter 12 a 14 uggers udstanden Svaghed blef meddelt dend hl Nadver i Alterens Sacramente og dereftter døde og blef begravet med fuld Ceremonie med ale Klocher i hans Alders 36 Aar" Mejer, dansk kjøpmann Christian (I11489)
 
210 "som ej var giftt begr i Kieckens Jord kl 12 eftter Mange Aars udstanden Svaghed baade i Ansigtet og Lemmer i sit alders 59 Aar." Jacobsdatter, Ellen (I11317)
 
211 "som for 11 a 12 Aar siden, herfra Stædet er bortreyst, skal allerede for omtrent 6 Aar siden, i Kiøbenhavn ved Døden vere afgaaen'. 'skal have ladet sig engascere som Aars=Tiener eller Matros ved Holmen, hvor han og er død"

Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 276a. 
Mathiasen, Hieronymus (I11000)
 
212 "som for et Aar siden blefven Copuleret med hannem paa Rommenæs döde 14 dage eftter hendes förste barselseng begravet med alle Klocher og ingen liig Prædichen" Keutel, Anna Sophia (I11467)
 
213 "som for lengst været i Kongl Söe tieniste for Matros og daglig hafde fri tid i druchenskab og andre laster (utydelig og uleselig) ... trætte og ngle dage der eftter döde og blef begravet med 2 Klocher i Kierchens Jord, men ej nogen ligtale" Johannesen Krabbe, Gjert (I5280)
 
214 "Som for Nogle dage siden var i vandet ved Kloppen omkommen begr eftter BorgM Bentsens fri Seddel" Olsen, Peder (I10694)
 
215 "som hafde altid baaret paa et Svagt legeme" Wulf, Georg (I9662)
 
216 "som hafde ophold af fattig Cassen begr i fattig Jorden" Trælbaar, Anders (I9986)
 
217 "som haftt op hold af fattig Cassen" Christiansdatter Møller, Rebekka (I6509)
 
218 "som her gich og bad sit bröd, begr i fattig Jord" Olsdatter, Sebille fra Eidanger (I10424)
 
219 "som i sin Enche Stand var kommen fra sin forstand, og om Natten gaaet Af Seengen og gaaet i sin Pram ved Lunde tangen og drevet med Strömmen i giennom fossen og fantes eftter 14 dag i Porsgrunden - begr i Kierchens Jord med 2 Klocher" Hansen, skottmann Knut (I5654)
 
220 "som kom fra Posgrund fra sin Faders forretning om Pintze Aftten Pintze dags Morgen eftter fro Prædichen var hand död Klochen 8 begr med alle Klocher og ingen Liig Prædichen" Olsen Cudrio, Peter (I7333)
 
221 "som lang tid haftt ophold af fattig Cassen" Marthe (I12078)
 
222 "som Nÿlig hid Kom men til bÿen bevilget frj Jord i fattig Jord" Enersen, skoflikker Nils (I10881)
 
223 "som om Aftenen paa sit fartöÿ udj Graaden lagde sig udj sin Seng og om Morgenen laa dræbt?? Og hid fört til Scheen hos Sig Collier og derfore Begrafvet paa gamle Kierchegaard med fuld Ceremoni og det Flöÿels ?? R..de (uleselig)" Hornung, skipper Carl Christian fra Bergen (I10443)
 
224 "som paa 10 Aars tiid hafde mist sin fornuft og var paa lemmerne Eelendig og sammen krompen begr Kl 12 i fattig Jorden i hans Alders 32 Aar." Reiersen, Ole (I10336)
 
225 "som saa hastig döde her i Scheen, hans liig med Een hederlig Process blef i i Kierchen hen baaren og eftter at Palentation var Ende blef i Kierchens begrafvelse nedsatt om aften Klocken hen ved 7" Wohnsen, regimentskvartermester Otto (I6007)
 
226 "som strax blef hiemmedøbt eftter fødselen formedelst dets spæde læmmer og sin moders svare og tunge føre, som og at det ej eftter moderens beretning ventet sig ej saa snart i barselseng, men hun var her hen reist i Grendserne for at opsøge sin barnefader som ventet sig fra Engeland som Styrmand hvis nafn var Elias Svendsen, barnet døde strax." Eliasdatter, Margrethe (I10734)
 
227 "som strax døde" Olsdatter, Amalie Elisabeth (I18769)
 
228 "som udj vandsvaade i Gielden blef om bragt med Livet om Natten i unge aar" Rasmussen, Adrian (I6564)
 
229 "som udj vandsvaade i Gielden blef om bragt med Livet om Natten i unge aar" Thomasdatter, Lisbeth (I8343)
 
230 "Som var af sin ungdomb Vankundig" Jørgensdatter, Marthe (I11318)
 
231 "som var opført i fattig huset effter at han i Mange Aar hafde levet hen udj daarskab og uden fornuft, var u videndes bort gaaet hvor die der effter i skoven fant ham död og blef i fattig Jorden begr Kl 12" Halvorsen, Peder (I9340)
 
232 "strax død" Gundersen, Christen (I17393)
 
233 "strax død" Aslachsen, Christian (I17394)
 
234 "Søren Jæger druknet ved Sandvigen" Jørgensen, jeger Søren (I17838)
 
235 "trolofvet Löverdag Kl 8 eftter at hand for 8te dage siden Staae Schrift ?? Blef Afholdet ej Alleene for Leiermaal med same men og for icke for hen og nu paa 22 de Aar icke hadde sögt At komme til Herrens Bord, hvad forlofv. Angaar er om Steendelig indfört udj Sogne Præstens Eegen Ministerial Bog" Familie F3106
 
236 "Trolofvet paa Sengen - (hun:) formedelst hun var kommen i Barselsengen hvor da barnet blef Döbt strax eftter i kierchen for at være et Egte barn" Familie F3679
 
237 "Trolovet Kl 10 eftter at die for et aar siden hafde avlet barn til samen"

Forlovere var Rasmus Henningsen og Tollef Christensen. 
Familie F3668
 
238 "udi Iørgen Nielsens Huus i Gielden"

Skiftet sluttet 14.06.1782. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 380a og 429a.

Boet var fallitt. 
Christophersdatter, Else (I13086)
 
239 "udi Steen Christiansens Huus paa Øen" Simonsdatter, Susanne (I13175)
 
240 "Udlagt til Barne Fader een Omløber, som nylig forhen og havde besvangret et Fruentimmer i Eidanger Sogn, hand Navn Thor Østensen som er giort sig u=sÿnlig." Østensen, Thor (I13417)
 
241 "utpå aftenen". Hun hadde logement "udj Jørgen Nielsen Lolliches huus". Andersdatter, Maren (I7074)
 
242 "var gift i Arendahl, men navnet på kona var ikke kjent. 'kom her til Reysendis i Septembr: Maanet Sidstleden', og kom i 'Condition' hos gullsmed Daniel Erichsen 17.09.1773 (han later til å ha bodd i Brevig). ingen oversikt over arvingene" Berg, gullsmedsvenn Johannes (I12866)
 
243 'Michael Storms Liig som blev nedsadt i Kirckens Begravelse dend 22 Januarj 1727'. Storm, Michael (I5071)
 
244 'som den 26de: hujus for det paa hands datter begangne Drab, er bleven henretted'. Drapet hadde skjedd 11.09.1741, ved at faren 'frivillig hafde Stocket sin egen Datter i Brystet'. Datteren ble 20 år gammel Kittilsen, Erik (I4257)
 
245 'som for nogen tid siden er død udj Ko: Ma: søetieniste' Dyresen, Christen (I3360)
 
246 'som i Langtid har været borte'. uvisst om han fortsatt var i live Bentsen Bomhoff, Lars (I5162)
 
247 'som i Ugift Stand skal være død i London for nogen Tiid siden'. Han etterlot ingen livsarvinger. Frantsen Coudriox, Frants (I7835)
 
248 (1704) De hadde hatt to barn, men begge døde etter moren, som var død for "nogen Tiid siden". Familie F1565
 
249 1 år 14 uker gammel. Hermandsen, Jørgen (I2183)
 
250 1 år 3 måneder og 14 dager gammel. Christensen, Casper (I1344)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 435» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2020.

Redigert av Jan Christensen.