Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600 og 1700-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 21,701 til 21,725 av 21,725

      «Forrige «1 ... 431 432 433 434 435

 #   Notater   Linket til 
21701 Zacharias Simensen meldte opp 4 personer i manntallet 1677 for betaling av den påbudne landehjelpskatt. Han betalte 2 rd i ligningsklasse 3. Simensen, Zacharias (I2687)
 
21702 Zacharias Simensen meldte opp 4 personer i manntallet 1678 for betaling av den påbudne landehjelpskatt. Han betalte 2 rd i klasse 3. Simensen, Zacharias (I2687)
 
21703 Zacharias Simonsen er oppført i skattelista for 1762 sammen med barna Simon, Niels, Jørgen, Magnus, Zacharias, Inger og Anne.
Han hadde to tjenestekarer Ole Halvorsen og Claus Hansen, samt en Informator Anders Schiødt.
John Johnsen var tjenestedreng og følgende piker var også i tejenste: Chatrine Rasch, Pernille Nielsdatter, Elen Maria Nielsdatter, Dorthe Isachsdatter, Johanne Christensdatter, Bergitha Halvorsdatter og Gunne Halvorsdatter.
For øvrig bodde også i huset Simon Simonsen og Just Simonsen. 
Simonsen Wesseltoft, Zacharias (I7830)
 
21704 Zarcha afg. Anund Jensen er oppført i skattelista for 1762. Hun har hos seg Anders Flittig og hustru Helvig Aass. Nilsdatter, Zarcha (I7884)
 
21705 Zarche Jacobsdatter betalte 4 rd i ordinær byskatt for Skien for året 1680. Hun betaler som sal Jacob Jacobsens Enke i klassen for borgere som bruker sagbruk og endel annen lastebruk. Jacobsdatter, Zarche (I1648)
 
21706 Zidsel Bomhoff er oppført i skattelista for 1762, hvor hun har Karen Johannesdatter som tjenestepike. Halvor Kieldsen og hustru Anne Elisabeth Jensdatter losjerer hos henne. Bentsdatter Bomhoff, Sissel (I5163)
 
21707 [D] finner vi i kirkeboka: Birete Pedersd. af Stafvanger for Leyermaal med Jan Bastiansen Instrumentist. Pedersdatter, Birthe fra Stavanger (I2870)
 
21708 [D] måtte Erich Anderson og Johanne Alfsdatter stille i kirken pga leiermål. Familie F148
 
21709 [D] måtte Karen Jørgensdatter stå offentlig skrifte på grunn av leiermål med Adam Jensen. Adam måtte i samme ærend fram i kirken 6 november samme året. Han var da ansatt i huset il Cornelis Jansen. Familie F992
 
21710 «Brendel, Andreas Caspar. – F. ca. 1721. – Sønn av kpt. Johan Caspar Brendel. – Uoff. ved farens Hitterdalske komp. av 2. Smål. nasj. inf.regt. fra 1734. – Fenr, ved samme regt.s Ø. Jarlsbergske komp. 19/3 1749. – Seklnt. ved Laurvigske landv.komp. 12/8 1750. – Prlnt. ved Laurvigske linjekomp. 21/8 1760. Død 20/4 1760. - Gift: Søkte i 1758 tillatelse til ekteskap med Margrethe Lemvig, datter av kjøpmann Lemvig i Aasgaardstrand. – Innvilget.» Brendel, Andreas Casper (I14054)
 
21711 «Debi- og Creditorer udi afdøde Kiøbmand Georg Christian Brendels Stervboe i Scheen indkaldes herved at indfinde sig hos undertegnede, som eneste myndige Arvinger efter ham, de først for at betale deres Gield, og de sidste at melde sig med deres Krav paa Boet inden saadan Tiid som Loven foreskriver»

Scheen, den 3ie Junii 1801
Johan Brendel Søren Willumsen» 
Brendel, kjøpmann Georg Christian (I14053)
 
21712 «Toldinspecteur Kløcker og Frue er kommet hjem efter langvarig Udenlandsopphold.»

Vestlandske Tidende var i gamle dager nøye med å berette hvilke notable reisende som enten ankom til eller avreiste fra Arendal med dampskipet – til Christiania, København, Hamburg osv.

Etter at Vestlandske Tidende ikke eksisterer mer, må vi la Agderpostens spalter bringe meddelelsen om at det hederskronte ektepar, Hr. Toldinspecteur, Ober-Krigscommissair, Ridder af Dannebrog, Johannes Nicolai de Kløcker og Fru Johanne Kløcker, født Munk, omsider er ankommet til sin hjemby efter et særdeles langvarig opphold i Paris, og sist på Korsika.

Da det er endel år siden paret forlot Arendal, vil det for den nulevende slekt være påkrevet med en presentasjon av de ankomne: Slekten von Kløcker, en gammel tysk adel, ble i 1760 opptatt i dansk adelsstand som offiserer. Herr tollinspektøren var født i Halden i 1788 og vokste opp som sorenskriversønn i Bamble i nedre Telemark, dengang i Bratsberg Amt.

I ufredstiden rundt århundreskiftet 1800, slo han inn på den militære løpebane. Som 20-årig fenrik ble han ridder av Dannebrog for sin tapperhet i kampen mot svenskene ved Berby i Østfold i 1808. Han tok avskjed fra hæren i 1811 som premierløytnant og overkrigskommissær.

I 1817 ble han utnevnt til tollkasserer, og i 1823 også til postmester i Kragerø.

Dermed kunne han tilby sin elskede, Frøken Johanne Munk, datter av den kjente dr. med. og amtsfysikus over Bratsberg amt Hans Munk, så sikre kår at de i desember 1818 kunne gifte seg.

At de både hadde god smak, og for en embetsfamilie temmelig gode økonomiske kår, ser vi av at ekteparet kort før de forlot Kragerø kunne oppføre den vakre hovedbygningen på Lystgården Rørvik og anlegge en praktfull have. Rørvik er fortsatt et vakkert anlegg.

Men de idylliske omgivelsene er ødelagt av påtrengende ny bebyggelse.

I 1824 avanserte Kløcker til tollinspektør i Arendal.

Her kjøpte han postmester Christian Petersens gamle og ufordelaktig beliggende hus på Tyholmen. Det lå nordvendt og inneklemt. Gavlpartiet vendte mot kanalen som skilte Tollbodholmen fra Nedre Tyholmen.

Det var brygge og en liten hage mot vannet foran huset.

For en kondisjonert familie, som endog førte «de» eller «von» foran sitt navn, var huset ingen passende bolig.

På terrenget foran det gamle huset og i tomtens fulle bredde sto derfor et nytt, elegant og tidsmessig palé i tre etasjer ferdig i 1826. Som offiser har Kløcker muligens tegnet huset selv.

Mer sannsynlig er det tegnet av en habil arkitekt i familiens hjemtrakter ved Skiensfjorden. «Skiensfjord-klassismen» har mange trekk fra stenarkitekturen, oversatt til tre: Nettopp slik vi ser det i Kløckers hus, hvor lånene fra bygninger av huggen sten er mange.

Samme året som huset sto ferdig, feiret Christopher og Maren Otte Fürst sitt gullbryllup.

Parets barn tilkalte den habile, dansk-norske maleren Carl Peter Lehmann (1796–1874) fra Bergen for å få jubilantene portrettert. Bildene ble så veltrufne at snart var «hele byen» malt av Lehmann – blant annet Kløcker og frue. Men disse portrettene deres er trolig gått med i en av bybrannene.

Lehmann vendte tilbake til Arendal i 1843. Da malte han atter tollinspektøren og fruen. Det er omhyggelig utpenslede, vakre og velholdte bilder med nesten fotografisk likhet med modellene.

På brystet bærer Kløcker sitt Dannebrogskors, og fru Johanne er i selskapskjole: Krinolinen var nå på mote.

Bildene gikk i arv til datteren Caroline Sophie Dorothea Kløcker (f. 1822) og hennes mann konsul Peter L. J. Lund. De oppførte det store murhuset ved Arendal Torv, som i dag Kristian Egeberg eier, etter bybrannen i 1863.

Deres datter, Caroline Marie (f. 1851) giftet seg med Didrik Herlofson.

De bosatte seg i Paris, hvor han var forretningsmann. Kløckerportrettene tilhørte Herlofson-familien i Paris i tre generasjoner inntil frøken Sigrid Herlofson (1924–1994) testamenterte dem til sin slektning Nicolai Benjamin Herlofson på Strømsbo Gård. Herlofson har nå forært maleriene til Aust-Agder-Museet.

Etter at de først blir utstilt et par måneders tid i museet, vil de, i forståelse med Herlofson, bli deponert til Arendal Bymuseum i Kløckers Hus.

Når tollinspektøren og fru Johanne igjen inntar plassene over sofaen i storstuen, er de omsider hjemme igjen etter sitt lange utenlandsopphold! 
Familie F5974
 
21713 Ærbödigst Pto Memoria

Da Vi effter skeede Jnkaldelse til den i Dag holdende Brand
Ræt i andleedning den hos Os Natten imellem d: 3 og 4d denn
afbrændte Piibe, for medelst lovlig Forfald eÿ kand Persohnlig
Möde; Saa meddeeles herved til Efterretning hvad Os herom er
vidende; at Vi af de Piger som vaagede blev opvakt om natten
med sigende, der var ild i Kakkelovns Röret; hvoraf Vi ikke
erfarede noget videre, da Vi udkom for at see derefter, end
nogle Gnister som gik op af Röret; og saa i kakkelovne nogle
Brander af Birke Veed ligge tilligemed eendeel Glöder,
Videre herom Veed Vi aldeles ikke; af Vagten saa Vi eÿ
heller nogen; hvilket alt bevidnes af
Kield Jensen
Mette Sl: Kragh
Scheen d. 6te Martj 1779 
Hermansdatter Grubbe, Mette Margrethe (I12725)
 
21714 Øen :

No. 291 Jacob Hansen
Forhuset af Stue med Kakelovn, Kiøken og Kielder, andsadt for 20 rd 
Hansen, Jacob fra Gjerpen (I10644)
 
21715 Øen :

No. 292 Peder Markussen
Forhuset af Stue med Skorsteen, andsadt for 10 rd. 
Markussen, Petter (I10195)
 
21716 Øen:

No. 294 Christopher Gulbrandsen
Forhuset af 2 Værelser med 1 Kakelovn, andsadt for 40 rd.  
Gulbrandsen, Christopher (I11539)
 
21717 Øen:

No. 295 Sivert Nielsen
Forhuset af Stue og Kiøken, andsadt for 10 rd. 
Nilsen, gårdsdreng Sivert (I10595)
 
21718 Øen:

No. 296 Steen Christiansen
Forhuset af Stue med Kakelovn og Kiøken, andsadt for 40 rd. 
Christiansen, flåtemann Sten på Øen (I7777)
 
21719 Øen:

No. 297 Frantz Pedersen
Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn og Kielder, andsadt for 40 rd. 
Pedersen Øen, Frants (I10656)
 
21720 Øen:

No. 298 Lars Hanssen
Forhuset af 3 Værelser med 1 Kakelovn, 1 Boed og Kielder, andsadt for 50 rd. 
Hansen, sagmester Lars på Øen (I10612)
 
21721 Øen:

No. 299 Ole Tamburs Enke
Forhuset af 1 Værelse med en Kakelovn og Skorsteen, andsadt for 10 rd. 
tambur Ole (I11446)
 
21722 Øen:

No. 300 Lars Pinsle
Forhuset bestaar af 1 gammel Stue med Kakelovn, andsadt for 10 rd. 
Pinsler, Lars (I16731)
 
21723 Øen:

No. 301 Halvor Tygesen
Forhuset af 5 Værelser med 2 Kakelovne, Boed og Kielder, andsadt for 150 rd. 
Tygesen, matros Halvor på Snipetorp (I7916)
 
21724 Øen:

No. 303 Gunder Simonsen
Forhuset af Stue med Kakelovn, 1Kiøken og Kielder, andsadt for 20 rd. 
Simonsen, Gunder (I7750)
 
21725 øverst i Snipetorp og på østsiden av gaten. Michelsen Jyde, Paul (I4352)
 

      «Forrige «1 ... 431 432 433 434 435


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe 2001-2020.

Redigert av Jan Christensen.