Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600, 1700 og 1800-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 41,601 til 41,650 av 41,935

      «Forrige «1 ... 829 830 831 832 833 834 835 836 837 ... 839» Neste»

 #   Notater   Linket til 
41601 Ved dødsfallet blir hun benevnt som Ingeborg Evensdatter. Ellingsdatter, Ingeborg (I33573)
 
41602 Ved ekteskapet blir hun benevt som Else Ramshart. Familie: kjøpmann Bernt Grubbe / Margrethe Maria Ramshart (F4679)
 
41603 Ved et makeskifte i 1657 fikk Hans Lucht gården Mo i Gjerpen mot at Gjerpen prosti fikk Bøle i
Gjerpen, samt Høgset i Siljan. 
Lucht, Hans (I2348)
 
41604 Ved ett tilfelle nevnt at skiftet også skulle være etter hans kone, men hennes navn er ikke nevnt i skiftet.

Skiftet sluttet 02.12.1791. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 417b og 459b. 
Meidel, spillemann Anders (I4216)
 
41605 Ved faren skifte 4 des 1776 opplyses det at hun var ute og tjente. Simonsdatter Brun, Marthe (I11036)
 
41606 Ved farens skifte 21 okt 1778 opplyses det at han "farer med denne Fiors Skibe til Søes paa Engelland". Pedersen Hiorth, sjømann Nils (I14264)
 
41607 Ved farens skifte blir navnet hennes skrevet Bernele. Iversdatter, Pernille (I2086)
 
41608 Ved farens skifte er han utskrevet i Kongens tjeneste for noen år siden og antas å være i København. Lauritsen Jyde, Nils (I1234)
 
41609 Ved farens skifte i 1707 er det nevnt at han var utenlands. Andreasen, Hans (I2934)
 
41610 Ved farens skifte i 1752 nevnes det at Erik er utenlands. Jensen Møller, Erik (I7603)
 
41611 Ved folketellingen 1 februar 1801 blir nevnt som 35 år gammel og husholderske hos enken Susanne Helvig Flood i Schiestrædet i Skien. Jensdatter, Anne Sophia Munk (I13625)
 
41612 Ved folketellingen 1801 for 15de rode i Bergen ser vi at Johan Holm er daglønner og leier hus hos smed Engel Asbjørn Eyde.
Han har en datter Giertud Maria Holm på 2 år. 
Holm, parykkmaker Johan i Bergen (I15090)
 
41613 Ved folketellingen 1801 er han oppført som bryggebærer og losjerende hos enken Anne Maria Olsdatter i Snipetorp 32. Han blir da 34 år gammel. Svendsen, Hieronimus (I13728)
 
41614 Ved folketellingen 1865 bor han og kona hos sin datter Inger Andrea og hennes mann Jacob Andersen Hauk i Skien. Aslaksen Berg, Gunder (I30965)
 
41615 Ved folketellingen 1865 for Skien finner vi Ole Hansen Berg som matros. Familien bor i huset til Hans Aslaksen Berg og kona. De har hos seg barna Kristian 14 år, Hans 7 år, Inger Marie 8 år, Ingeborg 4 år og Olava Margrethe på 2 år.

En losjerende stuer, Johan Halvorsen Kaasa på 39 år bodde hos dem. Han var dissenter fra Skien. 
Hansen Berg, matros Ole (I27989)
 
41616 Ved folketellingen 1910 var hun bosatt i Kongensgate 16/222b i Skien og arbeidet som flaskeskyllerske. Huset var eid av Jørgen Crofas. Crofas, Jensine Jørgine (I37985)
 
41617 Ved folketellingen i 1801 bor familien på Bratsberg i Gjerpen. Nilsen Glænde, Hans (I31184)
 
41618 Ved folketellingen i 1801 finner vi i Pustervig gade i Skien:

Ole Børgesen, 57 år, g.1 g., Saugmester
Karen Tollefsdtr, 53 år
Anders, 14 år
Jens, 12 år
Børre, 8 år

+ 1 logerende familie.:
Isach Torjersen, 40 år Bryggebærer
Karen Kristine Davidsdatter, 30 år
Realf, 4 år

og i Lunde Strædet bor datteren Maren Kirstine Olsdatter 24 år gml og tjenestepike hos Magrete Maria Ramshart 
Børgesen Rose, sagmester Ole (I15814)
 
41619 Ved folketellingen i 1801 står hun oppført som 39 år gammel tjenestepike på Østre Klyve. Det kan virke som om hun er tjenestepike hos daglønner Ole Olsen og kona Ragnhild. De har sønnen Hans Olsen, 38 år gammel bjelkehugger, så det er vel mulig det er han hun giftet seg med. Wollertsdatter, Elen Kirstine (I25726)
 
41620 Ved folketellingen i 1825 blir han kalt Ludvig Christian Lieungh. Lieungh, Christian Ludvigsen Waage (I22386)
 
41621 Ved folketellingen i 1825 står han oppført som 18 år gammel sjømann. Larsen Holst, styrmann Peder (I18785)
 
41622 Ved folketellingen i 1865 bor han hjemme hos foreldrene. Han er da sjømann. Evensen, Ole (I33888)
 
41623 Ved folketellingen i 1865 bor han hjemme hos foreldrene. Han er da sjømann. Evensen, styrmann Frederik (I33889)
 
41624 Ved folketellingen i 1865 bor han hjemme hos foreldrene. Han er da sjømann. Evensen, Lars (I33890)
 
41625 Ved folketellingen i 1865 bor han hjemme hos foreldrene. Han er da skoledisippel. Evensen, Hans (I33892)
 
41626 Ved folketellingen i 1865 er han benevnt som møllerdreng. Arnesen, Carl (I26904)
 
41627 Ved folketellingen i 1865 er han benevnt som sagarbeider. Arnesen, Ole (I25844)
 
41628 Ved folketellingen i 1865 er han benevnt som sagarbeider. Gundersen, Andreas Gustav (I30272)
 
41629 Ved folketellingen i 1865 er han benevnt som sagarbeider. Arnesen, Nils (I28259)
 
41630 Ved folketellingen i 1865 er hun benevnt som sypike og baptist. Arnesdatter, Maren Susanne (I25023)
 
41631 Ved folketellingen i 1865 er hun oppført som tjenestepike i huset til kjøpmann Anthon Bruun. Hun kaller seg Nella Pedersdatter, 25 år gammel fra Siljan.

Hun oppholder seg nok hos Bruun i påvente av at amerikabåtene skulle begynne overfarten på vårparten 1866. 
Pedersdatter Særkland, Petronelle (I34920)
 
41632 Ved folketellingen i 1865 er Ole Petter gift med Marie Olsdatter, 35 år gammel fra Heddal.

Usikkert om dette er samme damer.
Jeg tror det er skrevet en feil i folketellinga. 
Johnsdatter, Margith (I30742)
 
41633 Ved folketellingen i 1865 finner vi henne som losjerende 40 år gammel enke sammen med sin datter på 8 år i huset til snekker og bankbud Ole Nilsen. Hun og datteren kaller seg nå Reddis (Rædisch) til etternavn. Johnsdatter, Elen Marie (I30555)
 
41634 Ved folketellingen i 1865 var hun eierinne av Gjemsø kloster med tilliggelser. Hun var 62 år og hadde 13 tjenestefolk, som følger:

Juliane Brühn, selskapsdame, 62 år, fra Glükstad
Hanne Johannessen,husjomfru, 37 år, fra Skien
Anne Dideriche Isachsen, husholderske, 22 år, fra Skien
Maren Nielsdatter, kammerpike, 19 år, fra Solum.
Sina Thorsdatter, stuepike, 38 år, fra Solum
Kirsten Kittilsdatter, hakkepike, 25 år, fra Holla
Karen Olsdatter, mellempike, 24 år, fra Solum
Olea Olsdatter, fæpike, 27 år, fra Solum
Peter Eckdal, gartner, 28 år, fra Sverige
Gunerus, Wefferstad, agronom, 31 år, fra Lier
Gunder Olsen, gårdsdreng, 21 år, fra Holla
Andreas Jensen, gårdsdreng, 27 år, fra Holla
Peder Johnsen, visergutt, 16 år fra Skien. 
Uldrichsdatter Cappelen, Benedicte Ulricke Henriette Fredericke (I18842)
 
41635 Ved folketellingen i 1870 blir han kalt Johan Halvorsen, f. 1859 i Skien. Larsen, Johan (I39300)
 
41636 Ved folketellingen i 1875 bor han i huset til sine foreldre i Blekebakkveien. Han er styrmann og gift. Evensen, Ole (I33888)
 
41637 Ved folketellingen i 1875 bor han i huset til sine foreldre i Blekebakkveien. Han er styrmann og gift. Evensen, styrmann Frederik (I33889)
 
41638 Ved folketellingen i 1891 bor hun som enke i Hesselbergsgata. Hun har seks barn hos seg. Blom, Hanne Eline (I34541)
 
41639 Ved folketellingen i 1910 bor familien i Steinar Nesets gård på Notodden. Han er anleggsarbeider på Salpetern. Svenkesen, Gustav Stefanus (I34791)
 
41640 Ved folketellingen i 1920 bor han på Stoa i Holla, Olsen, møbelsnekker Bjarne Arnim (I34802)
 
41641 Ved folketellingenbodde de i Oskarsgate.
De hadde da hos seg barna: Simonine f. Skien 10 jul 1888, Otto f. Skien 21 des 1890, Sverre f. 22 des 1895.

I tillegg bodde Martins bror Svenke i huset. han var sagarbeider, f. Skien 8 febr 1881. 
Svenkesen, sliperiarbeider Martin (I34788)
 
41642 Ved folketeloingen i 1885 bor han i Christiania, Wesselsgate 6b. Pettersen, lensmann Carl Michael (I23508)
 
41643 Ved forlovelsen 24 des 1735 blir hun kalt Kirsten Abrahamsdatter Tysk, men dette må vel være feil. Når Jacob Jacobsen Tysk dør i 1742, blir Jens Paulsen Sandaker benevnt som hennes ektemann og Jacobs svigersønn.

Men i skifteprotokollen 8b side 686b etter henne, blir hun igjen kalt Abrahamsdatter. 
Jacobsdatter, Kirsten (I7199)
 
41644 Ved forlovelsen blir hun kalt Alette Tallevsdatter. Helgesdatter, Alet (I12645)
 
41645 Ved forlovelsen står det at han er fra Boraas i Sverig/Sørvig 7 Mil fra Gottenbo(rg). Svendsen, flåtemann Lars Svenske (I7745)
 
41646 Ved forlovelsen står han oppført som Ole Olsen.
Forlovere var Søren Sneker og Kresten Jepesen Sneker. 
Familie: Ole Gulbrandsen / Christence Olsdatter (F2818)
 
41647 Ved Ft 1891 bor familien Snipetorp. Ved Ft 1900 bor familien Bratsberggt, Karl som gatefeier Ved Ft 1910 er han enkemann til forpleining, fattigunderstøttet, Aalsgt.243 hos familien Pettersen Olsen, Carl (I32352)
 
41648 Ved ft 1900 finner vi familien Trosvik, Brevik, Folketellinger før det finner vi familien i Skien, Ved Ft 1910 finner vi familien Øya 96, Brevik, samme sted ved ft 1920 Nilsen, Tollef (I34794)
 
41649 Ved Ft 1910 bor hun Tomtegt 9/10
Søndre Brekke, hos familien Fredrik Lundberg, hun er
fabrikkarbeiderske, Kan være hun som døde 6.7.1917 Skien 
Olsen, Maggi Caspara (I34800)
 
41650 Ved fødselen til Martin skriver presten at dette er hennes andet Barn utenfor ekteskap. Det er for øvrig lyst til ekteskap for dem, men hun sier at hun føler seg uvillig til å oppfylle løftet. Familie: Michael Larsen / Kari Hansdatter (F9265)
 

      «Forrige «1 ... 829 830 831 832 833 834 835 836 837 ... 839» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Christensen.