Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600, 1700 og 1800-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 51 til 100 av 39,154

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 784» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 "begr med alle Klocher og liig Prædichen i Kierchen eftter at hendes liig var hen baaren under Sachrestiet i begrafvelsen" ukjent (I11373)
 
52 "begr med Alle Klocher, og hen baaren i graven" Jochumsdatter Schweder, Christina Maria (I7983)
 
53 "begr med Str Klochen og Satt i Kierche Gaarden hos Eet Barn som var Nedsat tilforn og same Dag blef Udtaget af Capellet 2de Sönner som laa i Een Kiste som og blef med i same Graf nedsatt" Christensen Bøcker, Jens Bendix (I10717)
 
54 "begr med Str Klochen og satt i sin faders BorgM Baades begr" Baad (I10414)
 
55 "begr med Str Klochen og Satt oven paa bæste Moders kiiste i Alders 1.1/2 Aar" Pedersdatter, Margrethe Cathrine (I10772)
 
56 "begr udj fattig Jorden med ieg fich ej nogen bevillings Sedel af övrigheden eftter som Hr BorgM Bentsen var da först begÿnt" Larsdatter, Syrene (I8426)
 
57 "begrafvet eftter at hand var uforvarendes i Posgr. Elfven faldet af flaaden og hafde været i vandet 16 ugger. Kl 12" Persen, Hans (I10334)
 
58 "begrafvet med fuld Cermonie alle Klocher eftter at hun for 2 Moneder haftt brÿllup p: Friderichsstad." ukjent (I10436)
 
59 "begrafvet paa Nÿe Kierche gaard udj hans Græfttested hvor hans fam. var lagt udj begr med alle Klocher " von Cappelen, Bolette (I6156)
 
60 "begravet eftter frj Sedel i fattig Jorden" Arnesen, Abraham (I10762)
 
61 "begravet i fattig Jord 12 som hafde Nÿtt Almisse af fattig Cassen i Alders 60 Aar" Eskildsdatter Nomme, Siri (I8047)
 
62 "begravet i fattig Jorden - da die begge var af fattig Cassen opholt" Jacobsen, Johannes (I5139)
 
63 "begravet i fattig Jorden da hun Af fattig Cassen var underholdet" Hermansdatter, Elsebeth (I11468)
 
64 "begravet i fattig Jorden Kl 12 - da hun Af fattig Cassen nogen tid var for Synet" ukjent (I11507)
 
65 "begravet i fattig Jorden Kl 12 da han af fattig Cassen hatt ophold" Jensen Døhl, Christen (I10395)
 
66 "begravet i fattig Jorden Kl 12 da hand i et Sagte og Stelle levnet og i Stor Vankundighed hafde levet" Andersen, ukjent (I11458)
 
67 "begravet i fattig Jorden Kl 12 eftter hr BorgM Sedel" Sørensdatter, Cathrine (I10757)
 
68 "begravet i fattig Jorden Klochen 12 - da hun af fattig Cassen var opholt" Svenske, Margrethe (I11498)
 
69 "begravet i fattig Jorden som har hatt ophold af dend oprettede fattig Cassen" Evensen, Peder (I8161)
 
70 "begravet i Kierchens Jord og i Jorden i det Store Capel Nedsatt hos hendes Famile som tilforn var bisatt i die Mureda begravet her og og! Ringet med alle Klocher" Josephsdatter Asch, Elisabeth (I2109)
 
71 "begravet i Kierchens Jorden Kl 12 eftter At han var ved Storm Vinde og frost om kommen med en Pram til Langesund" Andersen Cart, Anders (I10599)
 
72 "begravet i Kierchens Jorden med 2 Klocher var iche hans leilighed at betale liig klædet" Christensdatter, Ahlet (I7501)
 
73 "begravet i Kierchens Jorden med Str Klochen da han ved u lÿdelig omgang blef om Aftten Klochen 9 blef Slaget i sit hoved at hans döde i Alder 23 Aar" Clausen, gullsmeddreng Nils (I6574)
 
74 "begravet i Sachastiets begravelse og da under Liig Prædd. var Klæd paa Alteret og Prædeichestolen det floÿels eller bæste Kl og Lÿs i Sacestiet og i alle Croner " Gregersen Winter, Hans (I7566)
 
75 "begravet i same Kiste med hr Per Bloches bevilling At ej hafde fornöden at tale med nogen og der for fich frj Jorden"

Han ble begravet i samme kiste som Søren Jensens 7 år gamle datter. 
Olsen Swingeleer, Michel (I11161)
 
76 "begravet Kl 12 eftter at han var om kommet i Elf Strömmen og op funden" Jensen, skottmann Søren (I8749)
 
77 "begravet med alle Klocher og Nedsatt i Kierchens begravelse da 2 Psalmer var sunget gich en hver hiem til Sorgehuset" Stochmann, kaptein Hans Adam (I12991)
 
78 "Begravet Mejdel's Søn i Ks. Jord Kl. 12. Gamel 1.1/2 Aar. Meidel, spillemann Anders (I4216)
 
79 "begravet udj Kierchens Jord Kl 12 eftter at han var opFunden af vandet da han (uleselig) var om kommen" Andersen, matros Nils Snipetorp (I11737)
 
80 "bevilget fattig Jord for fattig domb og i hendes Eenfoldighed som gich og bad om bröd falt Need av Berget ved Sörbachene og laa Död i hendes Alders 54 Aar" Ovensdatter, Kirsti (I10462)
 
81 "blef begravet Af Kield Jensen med 2 Klocher i Kierchens Jord" Svendsdatter, Tore (I7568)
 
82 "blef i Langefoss og eftter 3 Uger opfant ham, men endnu iche Sö?? 15 Aar som tillige samme tid i vandet om Kom" Christensen, soldat Hans (I5873)
 
83 "Captain Brendels datter - med Kongl bevilling at hieme Copuleres foruden nogen trolovelse og tillÿsning af Prædichestolen forlofv" Familie: kjøpmann Rasmus Clausen / Madelene Juliana Brendel (F3727)
 
84 "Copul 10 med en liden fattig forsamling Af tieniste folch" Familie: Jørgen Larsen, fra Grøtsund / Lisbeth Jensdatter (F3510)
 
85 "Copul hiemme Kl 3 eftter Kongl. Bevilling" Familie: urtegårdsmann Johan Andreas Røsler / Inger Marie Rasmusdatter (F3735)
 
86 "Copul morgenen Kl 7 hieme uden nogens Vidskab undtagen Capelanen HR Chresten Bøcher som giorde forretning.. (uleselig)" Familie: borgermester Christian Fredrik Bredal / Karen Pedersdatter Lyche (F2525)
 
87 "Copul: KL 3 ugj Præstegaarden med Kongl. Allernaadigste Bevilling at hiemme maa Copul, forrettet Af Prosten hr. D. Monraht. Forlof for deres Egteskab eftter forordningen Jon Jonsen og Frans Caspersen. Familie: sogneprest i Skien Peder Bloch / mademoiselle Ingeborg Johnsdatter (F3449)
 
88 "Copulerede i Scheen" Familie: Christen Dyresen / Kari Olsdatter (F1094)
 
89 "Copuleret Eftter Kongl. Bevilling hiemme i hans eget huus om eftter Middagen Klochen 3" Familie: kjøpmann Hans Arnesen / Karen Olsdatter Cudrio (F2546)
 
90 "Copuleret i Zachariæ Simonsens huus med Kongel: bevilgning Kl: 3 efttermiddag" Familie: Jørgen Christie, i Brevik / Ragna Johanne Jørgensdatter (F2739)
 
91 "Copulerit eftter Kong: bevilling i madamme Brodals Huus i Gielden Kl: 4: om eftter Middagen" Familie: res. kap. til Kviteseid Nils Jensen lassen / Alet Sophie Paulsdatter Brodahl (F2202)
 
92 "Correspondenten" skriver under 19de ds., at efter de indløbne Efterretninger kan der vel ingen Tvivl være om, at det paa den jydske Kyst inddrevne norske Fartøi er det paa Hans Cappelens Enkes Verft byggede, Firmaet tilhørende Skib "Begeda". Kapitain Pedersen, der seilede ud paa sin første Tur i Begyndelsen af Januar, og hvorom man Intet senere har hørt. Besætningen 9 Mænd har efter al Sandsynlighed fundet sin Grav i Bølgerne og efterlader sig i mange Familiekredse et dubtfølt Savn. Pedersen, styrmann Hans Andreas (I19752)
 
93 "da hand 14 dage tilforn i Solum Sogn var trolovet" Pettersen, Nils (I6036)
 
94 "da hand ved Kloster fossen og Lars Hans. med ham som endnu icke var funden, var omkomen for 4 uger siden begr med 2 Klocher og Liig Pr i Capelet" Larsen, Casper på Blekebakken (I10388)
 
95 "da hun hafde bekommet Almisse lang tid af Cassen" Evensdatter Kromfod, Aase (I11472)
 
96 "David Gørressøn Klim var lagmand i 21 aar fra 1693 til 1714. Han var en søn av raadmand i Kristiania Gørres Fredrikssøn og født i 1643. 27 aar gammel blev han i 1670 foged i Raabyggelaget, hvorfra han i 1679 befordredes til foged i Sandsvær og Numedal. I 1687 blev han dommer i overhofretten og vicelagmand i Skien, men vedblev fremdeles, ja mange aar efterat han var blit lagmand, at bo paa sin vakre gaard Loftstuen i Hedenstad nær Kongsberg, likesom han ogsaa eiet en hel række gaarder utover i Sandsvær. Loftstuen solgte han først i 1712, et par aar før sin død, 14/5-1714. Hans lik indsattes først i Gjerpen kirke, men førtes senere til et gravkapel han hadde bygget sig ved Hedenstad kirke, og som, da det var blit meget forfaldent, nedreves i 1781. Han fandtes endda ”hel og holden” i kisten. Hans hustru Magdalene Høyer, datter av den tyske prest paa Kongsberg Egidius Høyer, var født 1664 og saaledes 21 aar yngre end sin mand. Hun indsattes i kapellet i decbr. 1734. Deres ældste datter og vel ogsaa ældste barn Antine Sofie, født 1683, da moderen var i sit 19de aar, blev, bare 16 aar gammel, gift med den senere tyske prest paa Kongsberg mag. Johan Mikael Weise. En yngre datter Egidie Marie, født 1685, blev derimot i en for den tid sjelden sat alder 8/6-1728 gift med Nils Høst i Skien, og ved sin død indsat i Gjerpen kirke. Der var ogsaa Gørressøns svigersøn blit indsat, sorenskriver Hans Morland, som bodde paa Flom i Flaabygd, men under et besøk hos sin svigerfar nede i Skien døde i hans hus 24/4-1714, kun 37 aar gammel. Da lagmanden selv døde 14/5-1714, bare nogle faa uker efter, kunde man tro, at de begge er blit angrepne av en smitsom sygdom. Den datter, der blev gift med Morland, het Magdalene som sin mor og var født i 1688. Altsaa var hun ved sin mands død kun 25?26 aar gammel. De maa ha været kirkelig sindede folk, da de i 1712 gav en kostbar lysekrone til Kviteseid kirke. Flaabygd hørte dengang til Kviteseid. En ældre datter av lagmanden, Gregoria, var i 1704 fadder i Gjerpen kirke hos oberstløitnant Krag.

Lagmand Gørressøn bodde maaske ikke nogen gang fast paa Lagmandsgaarden, selv efterat han var flyttet fra Loftstuen; men det vites dog, at han satte gaarden i god stand. 
Gørresen Klim, David (I4615)
 
97 "Den 20 august 1750 ble begravet Børge Pedersens Søn i fattig Jorden da han omsider blef optaget af vandet, da han var omkommen i Fossen, alders 12 eller 13 Aar." Pedersen, flåtemann Børge (I6491)
 
98 "Druknede ved at falde i Bryggevandet i Drukkenskab" Olsen, sjømann Christen fra Porsgrunn (I31249)
 
99 "Druknede ved i Beruselse at falde i Bryggevandet" Christensen, sjauer Isak (I21396)
 
100 "Dræbte sig selv ved at drukne sig i Gjelde Vandet" Justsen, flåtemann Søren (I16334)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 784» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Christensen.