Gamle Skien

Menneskene i Skien på 1600, 1700 og 1800-tallet.

Skriv ut Legg til bokmerke

Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Neste»     » Lysbildefremvisning

1854-04-06 - Skien brennerSkien, Torsdagen den 6te April 1854

Bratsberg Amtstidende.

Igaar blev Skien hjemføgt af en skrækkelig IIdebrand, der lagde 70-80 Huse og 18 Søboder i Aske. Ilden udbrød Kl. 3 Eftermiddag i Lundegaden under en heftig Storm af Nordvest, og inden kort Tid vare 2 Huse nedbrændte. Men medens man paa den Kant allerede var bleven Herre over Ilden, havde den pludselig kastet sig paa Langefosbroen og Saugene, som alle paa 7 nær i utrolig kort Tid bleve tilintetgjorte, derfra udbrædte Ilden sig med ustandselig Magt henover Øen og Klosterhougene, paa samme Tid som den tætte Klynge af Søboder paa den anden Side af Elven antændtes og nedbrændte, og fra en af Søboderne førtes derpaa Ilden videre op til Bratsbergkleven, hvor alle Huse paa et Par nær lagdes i Gruus. Med Søboderne opbrandte betydelige Qvanta af Korn og andre Varer, hvoraf kun den mindste Deel var assureret. Ved samme Leilighed opbrandte et Skib der stod pag Stabelen. Blandt Bratsbergklevens fattige Indvaanere hersker stor Nød og Elendighed. Ilden ulmer overalt i de rygende Ruiner og, hvis det atter skulde begynde at storme, er Faren for den øvrige By endnu ikke overstaaet.

 

Torsdag den 13 april skrev sogneprest Lammers følgende i Bratsberg Amtstidende.

Uagtet den haarde Hjemsøgelse og det store timelige Tab, som har rammet den egentlige Skiens Menighed ved Ildebranden den 5te og 6te dennes, maa dog Deeltagelsen først og fremst rette sig mod de arme Nødlidende paa Forstaden Bratsbergkleven i Gjerpen, der med sine 100 Huse saagodtsom aldeles blev lagt i Aske, Indvaanere alt før i Almindelighed vare de mest trængende og hvor vel forholdsmæssigen allermindste blev reddet. Jeg er ogsaa forvisset om, at der til Skiens mod dette Sted allerede forøvrigt saa veldædige Indbyggere vist ikke fra mig behøves nogen særlig Opfordring til at komme det til Hjælp, men at den i Gjerpen for det anordnede Understøttelses Committe alt vil have modtaget og fremdeles ogsaa herfra vil modtage den velvilligste og i Forhold til Ydeernes Antal rigeligste Hjælp, naar detil kunde angives Alt, hvad i Stilhed er ydet og vil ydes under Takken til Gud for at denne By ei aldeles blev ødelagt med.

Jeg er derhos forvisset om, at de her i selve Byen Brandlidte omtr. 30 Familier ikke hidtil have savnet eller ville savne kjærlig Hjælp af Menighedens øvrige Medlemmer og Andre, hvad Husly og Livsophold i den første og haardeste Nødens Tid angaaer, men at den her saa almindelige Hjælpsomhed og Velvillighed ogsaa skal vække disses Taksigelse til Herren, som oplader Hjerterne dertil baade hos dem, som have Mere og Mindre, ja selv have lidt Tab, om end ei paa det Nødtørfstigste. Imidlertid er der dog een Henseende, i hvilken jeg har tænkt mig, at man burde lade, og der for som Stedets Præst tillader mig at lade en offentlig Opfordring om at yde Bidrag for de Brandlidte her af Menigheden udgaae baade til dens øvrige Medlemmer og til Andenstedsboende, der vilde lade sig bevæge dertil ved denne Annonce, som jeg desaarsag beder Dhrr. Redakteurer paa andre Steder at indtage i deres Blade, og det er for at forskaffe ogsaa disse Brandlidte nogen yderligere Hjælp til Ophold, Indbo og Huusleie, indtil de igjen faae deres Huse istand eller kunne selv forhverve sig det Fornødne hertil. Jeg tilbyder mig derfor til at modtage, fordele og i sin Tid aflægge offentligt Regnskab for hvad der i dette Øiemed maatte vorde mig tilstillet.

Flere ogsaa af disse Familier her af Byen have nemlig mistet saa godt som Alt, ja nogle i ringe Kaar lige indtil Klæder, Værktøi og det nødvendigste Huusgeraad. Selv det heraf, som blev bragt ud, fortæredes dog stundom af Flammerne. Men Herren vilde jo ogsaa ved disse Flammer antænde sin Kjærligheds Lue i Brødrenes Hjerter, og Han give ved sin Aand og Naade, at det da ogsaa maatte sees og prises til Hans Navns Ære!

Skien den 11te April 1854
G. A. Lammers
Sognepræst.» Vis alle     «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Neste»     » Lysbildefremvisning

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Jan Christensen.